Yrkesorientering Örnsköldsvik

Under sju veckor kan du som är mellan 18-24 år fördjupa dig i Arbetsmarknadskunskap. Efter dessa veckor kommer du ha insikt om var jobben finns, men framför allt kommer du veta vilka vägar som kan ta dig till jobben. Som arbetsgivarrepresentanter berättar vi om vilka kompetenser och erfarenheter som ökar dina chanser till jobb. Utifrån kunskaperna du får från de första tre veckorna kan du sedan prova på olika yrken som arbetsgivarna är i behov av. Du får helt enkelt en möjlighet att utforska arbetslivet.