Yrkesmässan 2018

Den 7 november är det dags för den femte upplagan av yrkesmässan i Örnsköldsvik. Knappt 900 ungdomar från Örnsköldsvik, Sollefteå och Nordmaling kommun får möjlighet att upptäcka och samtala med över 50 olika arbetsgivare och mer än 100 unika yrkesroller.
Dessutom får de ta del av en yrkesmodevisning där personer som är normbrytare genom sitt yrkesval eller har ett bristyrke, lyfts fram. Dagen avslutas med en inspirerade föreläsning med tech-entreprenören Kajsa Lundborg om hur hon, som ung tjej i en mansdominerad bransch, gjort karriär inom teknikvärlden.