Om oss

Destination jobb är en ekonomisk förening som arbetar med att inspirera och informera ungdomar om möjligheter i arbetslivet. Föreningen drivs av privata och offentliga arbetsgivare i Västernorrlands län och jobbar med olika aktiviteter som rör ungdomar och kompetensförsörjning. Det är ett initierat samverkansprojekt mellan skola och näringsliv som syftar till att tillgodose arbetsmarknadens behov. Vi vill skapa förutsättningar för en stabil och långsiktig kompetensförsörjning genom att möta unga och prata om arbetsmarknadens behov, var jobben finns och hur de tar sig dit.

 

Destination Jobb startades 2013 i Örnsköldsvik med två kommunikatörer i Arbetsmarknadskunskap. Sedan dess har verksamheten utvecklats och idag finns vi i stora delar av länet och är fyra personer som jobbar med bland annat Arbetsmarknadskunskap och Teknikbussen.

Huvudpartners

– Industrigruppen stöttar Destination Jobb då inget av våra medlemsföretag har möjlighet att arbeta på det systematiska sätt och träffa alla elever så ofta som Destination Jobb gör via bland annat arbetsmarknadskunskap i skolan. En av våra medlemmars största utmaningar är kompetensförsörjningen och via arbetsmarknadskunskap i skolan kan vi tillsammans ta ansvar för att prata om framtidens arbetsmarknad med ungdomar. Förändringsarbeten tar tid, att välja yrkesbana kanske är elevernas första stora beslut och då behövs bra information och inspiration om framtidens arbetsmarknad! Anna Edblad, VD Industrigruppen Örnsköldsvik
– För Handelskammaren Mittsverige är kompetensförsörjning en självklar fråga att arbeta aktivt med för att skapa en attraktiv region. Genom att näringslivet involveras i hela utbildningskedjan – från grundskolan till universitet - har vi möjlighet att visa upp de karriärmöjligheter regionen erbjuder. Vi tror att Arbetsmarknadskunskap i grundskolan bidrar till att ungdomar blir mer medvetna om morgondagens arbetsmarknad, en viktig förutsättning för att stärka regionens kompetensförsörjning. Destination Jobb är en viktig pusselbit i det arbetet. Oliver Dogo, VD Handelskammaren Mittsverige
– Vi stöttar Destination Jobb utifrån olika perspektiv, dels från ett samhällsperspektiv men även som arbetsgivare. För oss är det viktigt att Örnsköldsvik är en attraktiv stad att bo och verka på för såväl företag som privatpersoner. Vi vill visa ungdomarna alla de fantastiska möjligheterna som finns på orten. Både som en plats att bo och skapa en framtid på, men även Örnsköldsviks kommun som en potentiell arbetsgivare. Magnus Haglund Kommundirektör Örnsköldsviks kommun