Medflyttandeservice Örnsköldsvik

Vi ser kompetensförsörjning som en förutsättning för att bryta en negativ trend med flera tydliga bristbranscher på arbetsmarknaden, såväl lokalt som nationellt. I många fall avgör kompetensförsörjning förutsättningar för tillväxt, i andra fall är kompetensförsörjning avgörande för verksamheters vidare existens. Örnsköldsviks kommun står inför samma utmaningar som övriga kommuner, utmaningar om att hitta rätt kompetenser för att kommunen ska fortsätta utvecklas.

 

För att skapa goda förutsättningar till en lyckosam kompetensförsörjning erbjuder vi tjänsten medflyttandeservice till våra medlemsföretag i Örnsköldsvik. Det primära syftet är att underlätta en extern rekrytering och tjänsten kan nyttjas under själva rekryteringsfasen eller i samband med att anställningsavtalet skrivs på. Medflyttandeservice kan ses som en konkurrensfördel för att attrahera rätt kompetens både på kort och lång sikt.

 

 

Beställ medflyttandeservice

*Beskrivning och prisspecifikation om de olika servicenivåerna finns att läsa här

Uppgifter om den medflyttande

Filer måste vara mindre än 127 MB.
Tillåtna filtyper: jpg jpeg doc docx pdf.