Hälsa på vår nya kollega i Örnsköldsvik!

Hej,

Det är jag som är Kristin, ny kommunikatör och projektledare sedan 1 september på Destination Jobb. Jag är född och uppvuxen i Örnsköldsvik men flyttade efter gymnasiet till Växjö för tre års universitetsstudier i ämnet Internationell samhällsvetenskap med fokus på freds- och utvecklingsstudier. En del av utbildningen läste jag som utbytesstudent i Mbarara i Uganda – vilket land och vilken upplevelse! Kort därefter, efter studierna, blev jag utsänd av en organisation att göra en förstudie i Argentina som del av ett ungdomsutbytesprogram mellan den svenska och argentinska organisationen. Intresset för omvärlden och internationella frågor ledde mig till ett jobb på Umeå universitet där jag under fem år arbetade med internationaliseringsfrågor. En utmärkt blandning av nätverkande över nations-, kulturella- och språkliga gränser samt möjlighet att inspirera och stötta studenter till utbytesstudier och samma lärorika erfarenhet jag fick i Uganda. När tjänsten på Destination Jobb utannonserades fann jag äntligen en anledning att återigen landa i Örnsköldsvik. Jag kommer utgår ifrån Örnsköldsvik och mina två huvuduppgifter på Destination Jobb är arbeta med Arbetsmarknadskunskap samt att starta upp tjänsten medflyttandeservice. Tidigare erfarenheter av nätverkande och att arbeta med ungdomar kommer alltså att komma mig väl till pass i min nya roll på Destination Jobb. Under min första månad har jag redan hunnit träffa ca 500 elever i årskurs nio. All energi och engagemang jag möter i klassrummen är minst lika inspirerande för mig, som jag (vill vara/)är för eleverna. Nu ser jag fram emot att få träffa fler ungdomar för att prata om deras väg till jobb!