Arbetsmarknadskunskap Västernorrland

Tre år har gått sedan uppstarten av Destination Jobb och Arbetsmarknadskunskap och därmed har det ursprungliga projektet nått sitt slutdatum. I Juni 2016 fick vi ett glädjande besked av Västernorrlands Länsstyrelse som beviljade oss tre nya år av medfinansiering och därmed en ny projektperiod för 2017-2020. I den nya ansökan till länsstyrelsen ansökte vi om stöd för att kunna bredda arbetsmarknadskunskap i länet, hålla branschspecifikaföreläsningar samt ta fram en föreläsning för rekryterande chefer om jämställd rekrytering.

 

I samarbete med Handelskammaren kommer vi börja med Arbetsmarknadskunskap i Härnösand, Sundsvall, Timrå och Ånge. Främst är det Teknikcollegeprogrammen på gymnasiet som är i fokus, men det kommer även finnas möjlighet för de övriga gymnasieprogrammen samt högstadiet att ta del av Arbetsmarknadskunskap. För att möjliggöra detta kommer vår kommunikatör Felicia att under våren 2017 utgå från Sundsvall och handelskammarens lokala kontor.