Arbetsmarknadskunskap Västernorrland

Vi på Destination jobb håller inspirationsföreläsningar i Arbetsmarknadskunskap i skolan. Som arbetsgivarrepresentanter berättar vi om konkurrensfördelar, utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden. Under 60 intensiva minuter interagerar vi med eleverna och låter de själva resonera och reflektera kring sin framtid. Vi ställer utmanande frågor för att ställa deras resonemang på sin spets och omkullkasta förutfattade meningar om olika yrkesval. Vi ger dem också verktyg för att ta sig till ett framtida jobb. Syftet med lektionerna är inte att ge alla svar, utan att väcka tankar för att ungdomarna ska kunna göra väl underbyggda val inför framtida utbildningar och jobb.

 

Förutom Arbetsmarknadskunskapsföreläsningen erbjuder vi även två branschspecifika föreläsningar som lyfter och visar på bredden av olika yrken inom vård samt teknik & energi.

 

Konceptet Arbetsmarknadskunskaps ägs och utvecklas av Jobba i Västerås.