Välkommen till Destination Jobb

Tillsammans skapar vi en fungerande arbetsmarknad

Tillsammans skapar vi en fungerande arbetsmarknad

Om oss

Destination Jobb är en ekonomisk förening som startades 2013 i samverkan mellan Örnsköldsviks Industrigrupp och Örnsköldsviks kommun. Föreningen bildades för uppstart och genomförande av projektet Arbetsmarknadskunskap i skolan som bedrivits i två projektperioder under åren 2014–2019.  

  

Det är ett samverkansprojekt mellan skola och näringsliv som syftar till att tillgodose arbetsmarknadens behov och är branschneutralt. Vi vill skapa förutsättningar för en stabil och långsiktig kompetensförsörjning genom att möta unga och prata om arbetsmarknadens behov, var jobben finns och hur de tar sig dit. Verksamheten har utvecklats och AMK bedrivs nu i hela Västernorrland och Jämtland, från och med 1 januari 2020 står Handelskammaren Mittsverige som projektägare.  

  

Du kan läsa mer om Arbetsmarknadskunskap i skolan och de aktiviteter som genomfördes under 2014–2019 här.

  

Här kan du läsa om fortsättningen från och med 2020 hos Handelskammaren Mittsverige här.

  

Destination Jobb är en samverkansplattform mellan näringslivet och Örnsköldsviks kommun även fortsättningsvis. Förutom Medflyttandeservice och Sommarjobbsportal så kommer det att vara navet för ett arbetsgivardrivet projekt tillsammans med Världsklass Örnsköldsvik. Vi kommer att skapa en arbetsmarknadsportal som beskriver vår unika arbetsmarknad samt genomföra rekryteringsaktiviteter för att locka kompetens till Örnsköldsvik. Projektet pågår till och med 2022-12-31. 

Är du som arbetsgivare intresserad av att vara med i vårt projekt? Kontakta Anna Edblad mobil 070- 509 26 04 eller via anna.edblad@oviksindustrigrupp.se